Header Ads

MC Team Building Dẫn Chương Trình Team Building Tại Hodota Resort Cùng Đối Tác Việt Nam Team Building

MC team building của MCVN tham gia dẫn chương trình team building cùng đối tác Công Ty Việt Nam Team Building 7/11/2018 tại Hodota Resort - Hồ Cốc - Bà Rịa Vũng Tàu. Địa điểm check-in và sống ảo nổi tiếng, một hiện tượng trên internet hiện nay. 😍😇
Số lượng: 45 khách.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.