Header Ads

MC Team Building Tham Gia Dẫn Chương Trình Cùng Đối Tác Việt Nam Team Building Tại Hồ Cốc

MC team building của MCVN tham gia dẫn chương trình team building cùng đối tác Công Ty Việt Nam Team Building ngày 13/5/2017 tại biển Hồ Cốc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 
Số lượng: 240 khách.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.